tak się buduje słownik polsko-niebieski

razem 🙂

lokomotywą czytania jest sylaba otwarta!

zaczynamy naukę czytania – a tu tylko 12 liter! – alfabet sio !!

prawidełko
v3.1. https://mitato.eu/wp-content/uploads/2020/11/prawidelko_2020_v3.1.pdf ma 318 stron, a każda strona to mikrolekcja. To zadanie dla maluszka, który – krok po kroku – zbliżać się będzie do kwantowego przeskoku, który odsłoni mu tajemnicę czytania.

Od tej pory – już na zawsze – dziecko będzie wiedzieć, czym jest czytanie.

A każde spotkanie ze znanym słowem, a napisanym – potwierdzi mu prawdę prostego przekazu: mama? – to naprawdę takie łatwe? – tato, czytam.